O NASKRÓTKIE WPROWADZENIE O FIRMIE
DRONEXPRESS

Firma powstała z uwagi na rosnące możliwości, jakie otwierają się w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), gdzie w obecnych czasach liczymy na duże oszczędności finansowe, jak i czas pracy. Nasze drony przystosowane są do wykonywania zadań, które do niedawna zarezerwowane były dla dużego lotnictwa, wykorzystującego samoloty i śmigłowce załogowe.

dronexpress | showrell 2016
DRONEXPRESS USŁUGI Z POWIETRZA dysponuje bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP), które dzięki swojej mobilności, niewielkim rozmiaromi i dużej precyzji lotnej, wykonują zadania w rejonach zurbanizowanych i poza miejskich, o różnym stopniu trudności, w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych, a także przy zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

Podstawową zaletą dronów wykorzystywanych cywilnie, jest cena usług. W porównaniu z samolotami, śmigłowcami i innymi statkami załogowymi, jest to kwota kilkakrotnie razy mniejsza, a i czas wykonania usługi ulega znacznemu skróceniu. Zastosowań przybywa z dnia na dzień.

Prowadzimy działalność związaną z wykonywaniem szeregu usług za pomocą bezzałogowych statków powietrznych UAV. Realizujemy z powietrza wszystko, co związane jest z rejestracją materiału foto - video. Za pomocą profesjonalnych dronów, oraz kamer naziemnych nagrywamy filmy w wysokich rozdzielczościach FHD/UHD. Usługi nasze realizowane są według przyjętego schematu: WYTYCZNE - PLAN - REALIZACJA. A wszystko w oparciu o  BEZPIECZEŃSTWO wykonywanych zadań

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia usług przy pomocy dronów. Realizujemy dokumentację zdjęciową i filmową dla agencji obrotu nieruchomościami oraz deweloperów. Wielokrotnie wykonywaliśmy zlecenia dla firm krajowych oraz zagranicznych.

Zrealizowaliśmy kompleksowe usługi z powietrza, gdzie końcowym produktem dostarczonym dla Klientów były ortofotomapy, fotoplany oraz cyfrowe modele terenu. Wszystkie operacje lotnicze wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z poszanowaniem zasad panujących w przestrzeni powietrznej.

Team DRONEXPRESS tworzą licencjonowani operatorzy UAV, legitymującymi się Świadectwem Kwalifikacji Personelu Lotniczego UAVO VLOS i BVLOS, wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC). Posiadamy Poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.


Uczestniczymy w programie OSTROWSKA KARTA PRZEDSIĘBIORCY,
który  powstał z myślą o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców. Celem programu jest wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, poprzez stworzenie pakietu korzyści wspierającego start i rozwój biznesu. Program jako narzędzie wsparcia ma za zadanie pomagać przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez instytucje otoczenia biznesu oraz poprzez wzajemne ulgi i preferencje oferowane przez partnerów programu. Udział w programie ma również na celu promowanie przedsiębiorcy pośród innych partnerów programu oraz pośród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Niniejsze działania mają budować solidarność biznesową, lokalny patriotyzm oraz relacje biznesowe pomiędzy przedsiębiorcami  funkcjonującymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.