GEOSERWER

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

POMIARY z NISKIEGO PUŁAPU | DRONEXPRESS

branża drogowa, kolejowa, inżynierska, budowlana, energetyczna i wiele innych

PRZEPŁYW INFORMACJI

istotnym elementem zarządzania inwestycją / nowoczesnym placem budowy jest informacja. Dane pozyskiwane w trakcie trwania inwestycji mogą być magazynowane i udostępniane 24h na dobę w chmurze i na serwerach obsługiwanych przez aplikacje dostępną z poziomu komputerów oraz systemów iOS i Android. Takie rozwiązania oferujemy również biurom projektowym, wykonawcom, osobom funkcyjnym, kierownikom budów, gdzie przepływ informacji ma wpływ na czas realizacji ibudowy, a także wspomaga proces wymiany danych przy inwestycjach realizowanych w kilku lokalizacjach jednocześnie np.: przy inwestycjach drogowych.

BiM

CIĄGŁY I NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO INFORMACJI O INWESTYCJI

Rozwiązania BiM

Dedykowane przez nas aplikacja typu BiM może obsługiwać wszystko, co związane z dokumentami w formatach pdf, word, excel, xml, jpg i wiele innych, oraz obsługiwać tzw. Geoserwer z obsługą opracowań geodezyjnych, fotogrametrycznych (ortofotomapy, fotoplany, DSM, modele3D, foto-video ukośne i prostopadłe). Rozwiązania BiM (Building Information Modeling) umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach i może byc dopasowana parametrami do potrzeb Klienta.

SERWER I CHMURA

TWORZYMY APLIKACJE DO ZARZĄDZANIA DANYMI Z INWESTYCJI DOSTĘPNE ONLINE 24H

GOTOWE ROZWIĄZANIA

Korzystamy z gotowych rozwiązań typu BiM udostępnianych przez wyspecjalizowane platformy do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji dokładnych danych pomiarowych.