FOTOGRAMETRIA

NISKIEGO PUŁAPU

FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU | DRONEXPRESS

branża drogowa, kolejowa, inżynierska, budowlana, leśna, wodna i wiele innych

ORTOFOTOMAPY

wykonujemy zdjęcia lotnicze i fotomapy w paśmie RGB o rozdzielczości wynoszącej do 2cm na piksel. Zarejestrowane w dowolnym układzie współrzędnych. Format geotiff, .tiff i inne wg potrzeb Klienta.

DSM

przygotowujemy numeryczne modele pokrycia terenu (DSM), o rozdzielczości terenowej wynoszącej do kilkunastu cm na piksel. Formaty wyjściowe tif i inne, wg wskazań zamawiającego.

MODELE 3D

realizujemy i dostarczamy trójwymiarowe modele terenu i obiektów w postaci gęstych chmur punktów lub siatek trójkątów.

FOTOGRAMETRIA

Nasze usługi fotogrametryczne wykonywane są za pomocą nowoczesnych platform bezzałogowych UAV i wykorzystywane są w branży przemysłowo-usługowej, jako niezastąpione narzędzie wspierające analizę projektowania, jak również procesu inwentaryzacyjnego nadzorowanych inwestycji (postęp prac, pomiar objętościowy kubatur, mas ziemnych i surowców budowlanych). Naloty fotogrametryczne wspomagane są przez naziemne odbiorniki GNSS&RTK, które wykorzystujemy do pomiaru punktów kontrolnych (tzw. fotopunkty), wpływających na dokładność wykonywanych nalotów i opracowań. Usługi oferujemy jednostkom samorządu terytorialnego (JST) w celu rejestracji zmian zachodzących w infrastrukturze gruntowej (mapy miejskie, gminne, powiatowe, bilanse odpadów komunalnych).
Wykonujemy również naloty dla branży geodezyjnej, oraz pozyskujemy niezbędne dane do opracowań w segmencie energetycznym, górniczym, inwestycyjno-budowlanym, agro-rolniczym, oraz w kwestiach związanych z ochroną środowiska naturalnego i zarządzania gospodarką leśną oraz wodną. Wykonywane przez nasz zespół opracowania fotogrametryczne takie jak: ortofotomapy, fotoplany, numeryczne modele pokrycia terenu DSM, bilanse mas ziemnych, kruszyw oraz wysoko precyzyjne pomiary objętościowe hałd paliw kopalnych i kwater odpadów komunalnych, wspomagają na każdym etapie proces planowania, analizy, projektowania, wykonawstwa, inwentaryzacji i odbioru końcowego nadzorowanych inwestycji.

Nowoczesne platformy UAV

Naloty fotogrametryczne wykonujemy za pomocą dronów płatowców i wielowirnikowców pionowego startu i lądowania

GŁÓWNE ZALETY

Głównymi zaletami wykorzystania fotogrametrii niskiego pułapu za pomocą platform UAV to, niski koszt jednostkowy dla niewielkich obszarów w porównaniu z tradycyjną fotogrametrią lotniczą, oraz możliwość wielokrotnego powtarzania nalotu, pozwalającego na dokumentowanie zachodzących zmian na powierzchni ziemi. Atutem fotogrametrii niskiego pułapu jest niezależność względem zachmurzenia nieba, a także szerokokątne kamery pozwalające na odfotografowanie obiektów normalnie przysłoniętych np. przez korony drzew lub dachy.
Fotogrametria niskiego pułapu umożliwia wierne odwzorowanie otaczającej nas, trójwymiarowej rzeczywistości. Wykonujemy opracowania w postaci trójwymiarowych modeli 3D zarówno dla obszarów, budynków i innych obiektów architektonicznych oraz inżynieryjnych. Modele 3D wykonywane przez nasza firmę są nieocenionym narzędziem do przedstawienia w formie multimedialnej zrealizowanych inwestycji lub obszaru przed jej wykonaniem. Świetnie ukazują kontekst w którym dany obiekt, obszar się znajdują.

ZDJĘCIA UKOŚNE I PROSTOPADŁE

zobacz

Ważnym elementem w realizacji usług fotogrametrycznych niskiego pułapu za pomoca bezzałogowych platform UAV przez Team Dronexpress są usługi związane z wykonywaniem zdjęć ukośnych i prostopadłych, będących uzupełnieniem wykonywanej przez nas dokumentacji fotogrametrycznej. Zdjęcia i filmy wykonane pod różnymi kątami mają za zadanie, przedstawić mapowany obszar w kontekście położenia oraz zobrazowania terenów i obiektów będących w bespośrednim i pośrednim sąsiedztwie.

ZASTOSOWANIE

Inżynieria lądowa

drogi, węzły kolejowe, lotniska, lądowiska, mosty, wiadukty, poligony

GEODEZJA

mapy pod projekty, wyznaczanie granic działek, pomiar powierzchni i odległości, mapy sytuacyjno-wysokościowe, pomiary wysokościowe przeszkód

PlANOWANIE PRZESTRZENNE

wsparcie projektów miejsko-gminnych, oraz realizacja modeli terenu wspomagających proces analizy planowania inwestycji, ortofotomapy sytuacyjne.

BUDOWNICTWO

place budów, postęp prac, pomiary, nadzór inwestycji,

Inwentaryzacja

robót ziemnych, operaty inwentaryzacyjne, pomiar objętości kubatur hałd, składowisk materiałów sypkich, mas ziemnych, kruszyw, węgla, paliw kopalnych, odpadów komunalnych.

GOSPODARKA LEŚNA I WODNA

mapowanie terenów leśnych pod kątem stanu drzewostanu i dróg ppoż.. Nadzór nad stanem umocnieć i urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej.

NASZE REALIZACJE FOTOGRAMETRYCZNE

zobacz

Wielkopowierzchniowe naloty fotogrametryczne


Kopalnia odkrywkowa w Wapiennie pow. 264ha.Ortofotomapa rozmiar piksela 15cm, WGS-84.

Lądowisko samolotowe w Dziadkowie pow. 300ha Ortofotomapa rozmiar piksela 5cm, WGS-84.

Miasto Dziwnów nad Bałtykiem. Ortofotomapa pow. 330ha, rozmiar piksela 10cm, WGS-84.


NUMERYCZNE MODELE POKRYCIA TERENU


DSM kopalni odkrywkowej w Wapiennie. Rozdzielczość przestrzenna 25cm.

DSM Lądowiska w Dziadkowie. Rozdzielczość przestrzenna 15cm.

DSM m. Dziwnów. Rozdzielczość przestrzenna 20cm.


Ortofotomapy liniowych odcinków drogowo-kolejowych


Budowa drogi ekspresowej S7 - obwodnica Skarżysko-Kamienna. Orto 7cm/px, WGS-84, odcinek 7,5km.

Węzeł kolejowy Buk k. Poznania. Orto 5cm/px, WGS-84, odcinek 2500m.

Budowa drogi ekspresowej S5 Głuchowo - Sierakowo Orto - 10cm/px, WGS-84, odcinek 11km.


Infrastruktura kolejowa. Orto - 4cm/px, WGS-84, odcinek 100km. Czas realizacji nalotu fotogrametrycznego 1 dzień roboczy.