INSPEKCJE

TECHNICZNE I KONTROLNE

POMIARYz NISKIEGO PUŁAPU | DRONEXPRESS

branża ciepłownicza, drogowa, kolejowa, inżynierska, budowlana, l i wiele innych

MONITORING

ważnymi usługami w naszej ofercie w branży przemysłowej, są usługi inspekcyjne polegające na monitorowaniu i kontrolowaniu obiektów i urządzeń znajdujących się ponad strefą gruntową. Inspekcje polegają na wykonaniu serii nalotów zdjęciowo-filmowych mających na celu rejestracje materiału w wysokiej rozdzielczości do dalszej analizy kontrolono-technicznej.

NADZÓR

infrastruktury krytycznej

MOŻLIWOŚCI

Drony wykorzystujemy również do inspekcji urządzeń znajdujących się na dużych wysokościach takich jak: kominy, anteny BTS, maszty, wieże, turbiny wiatrowe, latarnie, iglice, kopuły itp.. Za ich pomocą wykonujemy naloty nad liniami przesyłowymi energii, gazu, sieciami ciepłowniczymi itp.. Materiał pozyskany z platform UAV, to zdjęcia i filmy o bardzo wysokiej rozdzielczości, który wspomaga proces analizy oceny stanu technicznego i stanowi element dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej inspekcji.

DUŻE POWIERZCHNIE

Realizujemy naloty nad infrastrukturą dachową małą i wielkopowierzchniową, jak hale produkcyjne, magazynowe, gdzie w zależności od potrzeb wykonujemy zdjęcia punktowe elementów do kontroli lub realizujemy serie zdjęć (od kilku do kilkaset) i łączymy je w jedno duże zdjęcie o bardzo dużej rozdzielczości. Na życzenie Klienta realizujemy filmy video z wykonywanej inspekcji.

KONTROLA

Inspekcje polegają na wizualnej ocenie kontrolowanego obiektu i mogą mieć charakter cykliczny. Rejestrowany materiał jest w bardzo dużej rozdzielczości przy zachowaniu, jak najmniejszego dystansu między platforma UAV, a skanowaną infrastrukturą, co pozwala na wyodrębnienie najmniejszych szczegółów. Inspekcja może być realizowana za pomocą platform wielowirnikowych UAV, oraz na dużych dystansach, jak linie przesyłowe za pomocą samolotów UAV.

TERMOWIZJA

Wykonujemy naloty inspekcyjne nad obiektami i konstrukcjami inżynieryjnymi, jak mosty, wiadukty, estakady, elektrownie wodne i wiele innych. Za pomocą naszych dronów wyposażonych w kamery termowizyjne kontrolujemy urządzenia i instalacje będące wyposażeniem obiektów inżynieryjnych oraz stanowiących element infrastruktury krytycznej. Realizujemy operaty termograficzne dla gospodarstw domowych oraz dla wszelkiego rodzaju budynków, gdzie zachodzi potrzeba wykonania audytu energetecznego.