MISJE

& LOTY PATROLOWE

POMIARYz NISKIEGO PUŁAPU | DRONEXPRESS

oferujemy usługi długotrwałych lotów i misji patrolowych dla nadleśnictw za pomocą samolotowych platform bezzałogowych UAV

MONITORING

obszarów leśnych i akwenów wodnych

to usługi, które są nieocenionym narzędziem we wszelakich rekonesansach terenu, ale przede wszystkim są orężem w wykrywaniu pożarów na terenie leśnym i przyleśnym. Dzięki technologii UAV wykorzystywanej w takich patrolach, nasze BSP zmieniają status na zwiadowczy i mogą w skuteczny sposób naprowadzać samoloty załogowe w rejon pożaru lub w obszar objęty poszukiwaniami. Wykorzystywane przez nas drony na chwilę obecną mogą patrolować obszar około 50 km² w jednym nalocie. Na potrzeby lotów patrolowych korzystamy z samolotów bezzałogowych (dronów), kiedy większość operatorów wykorzystuje wielowirnikowce, które ustępują pod względem czasu lotu i zasięgu.

50km2

zasięg operacyjny w jednym nalocie

OPERACJE POWIETRZNE

Loty patrolowe platformami UAV, to operacje powietrzne, jak w lotnictwie załogowym, więc uwarunkowane są przepisami prawa lotniczego i wszystkim zasadami panującymi w przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tego typu zadania mogą wykonywać operatorzy z uprawnieniami BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku/ loty na przyrządach), którzy wchodzą w skład zespołu Dronexpress. Misje i loty patrolowe podlegają zgłoszeniu i wymagają zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, oraz od innych administratorów, jeżeli obszar patrolowania znajduję się w ich strefach zarządzania.

Loty patrolowe

zobacz

TECHNOLOGIA

Samoloty bezzałogowe, które wykorzystujemy w naszej pracy są konstrukcjami o bardzo wysokim współczynniku wydajności cena/godzina lotu, które przekładają się na konkurencyjność względem samolotów lub śmigłowców. Posługujemy się także platformami wielowirnikowymi, które w niektórych sytuacjach wspomagają platformy samolotowe. Samoloty UAV będące na naszym wyposażeniu, wspierane są technologią GSM/Lte, która umożliwia bezpośredni przekaz video do stacji naziemnej i operatora za pomocą łącza GSM (będąc w zasięgu stacji BTS). Zaletami takiego rozwiązania na wysokościach przelotowych do 120m AGL jest nieograniczony prawie zasięg telefonii komórkowej, która umożliwia łącze między GCS (Ground Control Station), a platformą UAV, przy jednoczesnym, długotrwałym locie wynoszącym nawet do 180 minut. Z pokładu naszego drona możliwe jest wykonanie przekazu livestream, na zakodowany kanał YouTube lub serwer RTMP. Rozwiązanie to pozwala na udostępnianie obrazu video i wszystkich parametrów z drona w czasie lotu patrolowego do wskazanej stacji monitoringu lub innych komórek uczestniczących w misji.

180 min

długotrwałość lotu w jednej misji

dronexpress | showrell 2016