POMIARY

NISKIEGO PUŁAPU

POMIARYz NISKIEGO PUŁAPU | DRONEXPRESS

branża drogowa, kolejowa, inżynierska, budowlana

WYKONUJEMY

precyzyjne pomiary objętości

Jedną z naszych głównych usług wykonywanych przy pomocy bezzałogowych platform latających, są szeroko pojęte pomiary objętości kubatur hałd, nasypów, rowów, kwater komunalnych, itp.. Pomiary fotogrametryczne za pomocą drona pozwalają w ciągu 15 min. pozyskać dane z obszaru równego 10ha. Tak wykonane naloty pomiarowe cechują się dużą dokładnością obliczeniową, w granicach 1pkt. na 10cm mapowanego terenu/obiektu i przedstawiają najmniejsze zmiany wysokości terenu i wszystkie zmiany w mapowanej kubaturze. Przy klasycznej metodzie naziemnej, potrzeba wielu godzin na samo zebranie danych i model składa się tylko od kilku do kilkunastu punktów tyczonych naziemnie, gdzie nie zawsze jest możliwość pomiaru na szczycie nasypu z uwagi na sypki materiał lub brak dojścia na pryzmę w przypadku odpadów komunalnych.

INWENTARYZACJA

Nasza metoda pozwala w bardzo krótkim czasie pozyskać gotowe opracowania numerycznego modelu terenu, oraz przedstawić gotowe operaty inwentaryzacyjne mierzonych obiektów/obszarów pod względem objętości, jak i stanu faktycznego w dniu wykonania pomiaru. Dokładność pomiaru może wynosić nawet do 0,5%.

GŁÓWNE ZALETY

Platformy UAV używane przez naszą firmę do realizacji pomiarów, wspierane są przez naziemne odbiorniki geodezyjne GNSS i RTK, cechujące się bardzo dużą dokładnością pomiarową, co ma przełożenie na jakość pomiarów i opracowania finalne, które realizowane są w dedykowanym oprogramowaniu do zastosowań profesjonalnych.

OBSŁUGUJEMY

Zajmujemy się kompleksową obsługą pomiarową inwestycji, placów budowlanych, składów materiałów sypkich, jak: kruszywa, żwir, piasek, tuczeń, węgiel, miał i wiele innych. Realizujemy cykliczne naloty pomiarowo-fotogrametryczne dla branży energetyczno-ciepłowniczej, w celu inwentaryzacji paliw kopalnych niezbędnych do funkcjonowania elektrowni i elektrociepłowni. Dostarczamy cykliczne operaty pomiarowe dla zakładów komunalnych zarządzających gospodarką odpadami. Współpracujemy z firmami geodezyjnymi, dla których wykonujemy naloty pomiarowe obejmujące bardzo duże powierzchnie.

NASZE REALIZACJE POMIAROWE

zobacz
# Perimeter (m) Area (m²) Volume (m³)
Above Below Total
1 196.292 1950.4 5331.7 5.037 5326.7
2 167.846 2053.6 6197.7 1.658 6196.1
3 187.025 2116.4 415.902 201.708 214.194
4 78.783 473.939 715.343 0.458650 714.884
5 110.111 892.201 1648.8 4.145 1644.7
6 686.762 26929.2 129158.9 7638.5 121520.4
7 55.198 202.588 28.320 0.422737 27.897
8 729.134 33586.2 173068.6 4609.1 168459.5
Total 2211.2 68204.5 316565.4 12461.1 304104.3

Measurements

Base plane for volume calculation: best fit plane

# Perimeter (m) Area (m²) Volume (m³)
Above Below Total
1 323.584 5327.1 13798.0 26.795 13771.2
2 168.914 1046.2 796.840 36.98 759.855
3 143.204 1054. 1614.3 7.124 1607.2
4 110.087 666.208 974.674 3.692 970.982
5 87.368 480.951 450.746 6.207 444.539
6 98.196 693.425 1120.2 7.062 1113.1
7 128.703 1213.5 3122.9 8.623 3114.3
Total 1060.1 10481.8 21877.6 96.488 304104.3

Measurements

Base plane for volume calculation: best fit plane

# Perimeter (m) Area (m²) Volume (m³)
Above Below Total
1 3928.3 591455.4 186.889 1.84545e+007 -1.84544e+007
2 4538.3 366065.5 313.707 7.72612e+006 -7.72581e+006
Total 8466.6 957520.9 500.596 2.61807e+007 -2.61802e+007

Measurements

Base plane for volume calculation: 50.000 m