Monitoring środowiska


Monitoring środowiska

Drony skutecznie wspomagają proces monitorowania środowiska naturalnego. Technologia wykorzystywana w najnowszych bezzałogowcach pozwala na długotrwałe patrolowanie obszarów leśnych, wodnych i rolniczych. Pozyskiwane dane wykorzystywane są do wszelkiego rodzaju analiz, będących istotnym elementem oceny stanu i kondycji monitorowanych obszarów oraz upraw rolnych.

Zastosowania: monitoring: obszarów leśnych, akwenów wodnych, wałów przeciwpowodziowych usługi dla zarządzjącami parkami przyrody, dokumentacja zdjęciowa po klęskach żywiołowych, ocena wielkości szkód w uprawach i płodach rolnych