Loty i misje patrolowe UAV
Loty patrolowe UAV

Drony skutecznie wspomagają proces monitorowania środowiska naturalnego. Technologia wykorzystywana w najnowszych bezzałogowcach pozwala na długotrwałe patrolowanie obszarów leśnych, wodnych i rolniczych. Pozyskiwane dane wykorzystywane są do wszelkiego rodzaju analiz, będących istotnym elementem oceny stanu i kondycji monitorowanych obszarów oraz upraw rolnych.

Patrolowanie terenów leśnych należy również do jednych z naszych usług, które oferujemy i które stanowią wsparcie systemu wykrywania ognisk zapalnych i pożarów na dużych obszarach leśnych. Nasze platformy bezzałogowe na chwilę obecną mogą patrolować obszar około 50 km² w jednym nalocie. Na potrzeby lotów patrolowych korzystamy z samolotów bezzałogowych (dronów), kiedy większość operatorów wykorzystuje wielowirnikowce, które ustępują pod względem czasu lotu i zasięgu.

Loty patrolowe dronami, to operacje powietrzne, jak w lotnictwie załogowym, więc uwarunkowane są przepisami prawa lotniczego i wszystkim obostrzeniami i zasadami panującymi w przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tego typu zadania mogą wykonywać operatorzy z uprawnieniami BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku/ loty na przyrządach), którzy wchodzą w skład zespołu Dronexpress.

Loty patrolowe BVLOS, podlegają zgłoszeniu i wymagają zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, oraz od innych administratorów, jeżeli obszar patrolowania znajduję się w ich strefach zarządzania. Wszystkimi sprawami dotyczącymi wykonania lotów, pozyskania zezwoleń i etc. zajmuje się Team Dronexpress.

dronexpress | showrell 2016


Samoloty bezzałogowe UAV, które wykorzystujemy w naszej pracy, są konstrukcjami o bardzo wysokim współczynniku wydajności cena/godzina lotu. Posługujemy się także platformami wielowirnikowymi, które w niektórych sytuacjach wspomagają płatowce UAV.

Zastosowania: monitoring: obszarów leśnych, akwenów wodnych, wałów przeciwpowodziowych usługi dla zarządzjącami parkami przyrody, dokumentacja zdjęciowa po klęskach żywiołowych, ocena wielkości szkód w uprawach i płodach rolnych