fotogrametria


Fotogrametria niskiego pułapu

Główne zalety wykorzystania fotogrametrii niskiego pułapu z BSP to: niski koszt jednostkowy dla niewielkich obszarów w porównaniu z tradycyjną fotogrametrią lotniczą, możliwość wielokrotnego powtarzania nalotu pozwalającego na dokumentowanie zachodządzych zmian, niezależność od stopnia zachmurzenia nieba, szeroki kąt widzenia kamery pozwala na odfotografowanie obiektów normalnie przysłoniętych np. przez korony drzew lub dachy.
Szczegółowe informacje po kontakcie telofonicznym lub na email.